CIRCOn tarina

Vahvana materiaalitehokkuuden osaajana Fortum Waste Solutions tarjoaa muoviteollisuudelle laadukasta uusiomateriaalia. CIRCO®-tuoteperheeseen kuuluvat vakiolaatuiset ja asiakaskohtaiset uusiogranulaatit. Valmistamme kierrätysmuovista myös CIRCO-profiileja.

CIRCO – kiertotalouden tuote

CIRCO-nimi on johdettu latinankielen sanasta ”Circus”, joka tarkoittaa ympyrää. Meille CIRCO tarkoittaa materiaalikierron sulkemista ja resurssien viisasta käyttöä. CIRCOn avulla jätämme tuleville sukupolville maailman, joka ei turhaan hukkaa raaka-aineita ja jossa kuluttaminen perustuu ekologisiin valintoihin.

Pohjoismaiden ensimmäisen Muovijalostamon taustalla pitkä tutkimusyhteistyö

Fortum Waste Solutionsin avainkumppaneina tutkimusyhteistyössä ovat toimineet Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ammattikorkeakoulu Arcada sekä Suomen Ympäristökeskus. Lisäksi tutkimusyhteistyötä on tehty monien muiden tutkimuslaitosten, konsultointiyritysten sekä laitevalmistajien kanssa.Fortum Waste Solutionsin oman tutkimustyön alkuvaiheessa yhdessä TTY:n kanssa toteutettiin kolme diplomityötä PVC:n ja maatalousmuovien kierrätyksestä sekä kierrätysmuovien tuotteistuksesta. Lisäksi Fortum Waste Solutions osallistui TTY:n toteuttamaan FPCC-RECY-tutkimushankkeeseen, jossa tutkittiin muovimateriaalien kierrätettävyyttä valituille teollisuusjätevirroille.

Kiertotalouskylän prosessikehityksen eri vaiheissa on toteutettu kaikkiaan seitsemän opinnäytetyötä useiden oppilaitosten kanssa.

Laajamittaista tutkimusyhteistyötä on tehty oppilaitosten kanssa myös useiden lajittelukokeiden toteutuksesta. Tätä tietoa on hyödynnetty myöhemmin prosessikehityksen lähtötietona. Monilla suomalaisilla ja ulkomaisilla tutkimuslaitoksilla on ollut merkittävä rooli myös eri muovijakeiden analytiikassa sekä tuotekehitykseen liittyvässä analysoinnissa ja laadun edelleen kehittämisessä. Tämä on tukenut Fortum Waste Solutionsin omaa prosessi- ja tuotekehitystyötä.

Fortum Waste Solutionsin oman tutkimustyön lisäksi myös erilaiset yhteistyöprojektit tutkimuslaitosten kanssa jatkuvat.

Vuodesta 2014 alkaen Fortum Waste Solutions on osallistunut CLIC Innovation Oy:n koordinoimaan valtakunnalliseen Materiaalien Arvovirrat ”ARVI” -tutkimusohjelmakokonaisuuteen. ARVI-ohjelman yhtenä suurimmista työpaketeista on ollut muovikierrätykseen keskittyvä tutkimus, jonka koordinoinnista ovat vastanneet Suomen Ympäristökeskus sekä Fortum Waste Solutions.

ARVI-ohjelman muovikierrätystä käsittelevässä osiossa on tuotettu laajalti uutta tutkimustietoa muun muassa monikerroskalvojen kierrätettävyydestä sekä muista erityisen haastavista muovijakeista ja niiden prosessoinnista. Laajamittaista tutkimusta on tehty myös haitta-aineiden hallinnasta sekä tutkittu värin poistoon liittyviä menetelmiä kierrätysmateriaalivirroista.